12 augusti 2012

Mors Dag och Moder-får


Idag 120812 är det Mors dag i Thailand. Också fyller Drottningen idag 80 år. Alla kyrkorna i Thailand firar detta idag med stor vördnad och tacksamhet.

Vi alla står just nu, så här års, inför många utmaningar. Nya skolklasser. Nya arbetsteam. Nya, nya, nya, …. Många känner just nu enorma krav och stor oro inför vad som skall hända. Ont i magen. Hur skall detta gå?

Vi missionsledare står också denna höst inför många utmaningar från samhället, från andra och från oss själva. Behoven och utmaningarna är enorma.

Innan vi lämnade Sverige kom ett tilltal till oss. Vi skulle be och Jesaja 40:11 började ringa i oss:

Han för sin hjord i bet såsom en herde,
han samlar lammen i sin famn
och bär dem i sitt sköte
och sakta för han moderfåren fram.

Speciellt stark kom ordet sakta fram (Sakta= varsamt, gentle) ”And gently lead those who are with young”. Tack, vår gode herde, för detta löfte.

Vi är inte alla mammor, men vi är alla, mer eller mindre, moder-får. Vi är ledare på olika sätt för andra. Gud hjälp oss att vara moder-får för andra med samma attityd som vår Gode Herde har mot oss. Ingvar