18 juni 2015

Älska alla folk... i alla generationer!

Älska alla folk....i  alla generationer!
Känns som ett jättestort AMEN i mitt hjärta. Har i många år bett Malaki 4 för Sverige. Att fädernas hjärtan ska vändas till barnen och barnens till fäderna, för att...... Jo jag tror att vårt land har varit på väg bort från  många goda värderingar och därför också missat många välsignelser.
Att se HELA familje fokuset här på Torp, unga, medelålders, gamla, tillsammans i lovsång i bön har varit stort. Att se barnen trängas framme vid podiet för att få skriva eller rita sina böneämnen och trycka in dem i ’muren’ O vad stort! Ungdomar som är med och ber och betjänar. O vad glad jag blir. Att se hela familjer komma för förbön. Himlen ler sitt allra största leende.
Samtidigt som vi är här ramlar det in på LINE bilder från Rose och Mint’s arbete mitt i samhället i Isaan för barns rätt till trygghet. Där är det den äldre generationen och lärare och ledare etc som får dela tanakar och ide’er, hur de kan undvika att barnen hamnar i ’fel’ händer.
Där fattas ett par generationer föräldrar, för de har överlåtit omsorgen av sina barn till mormor eller farmor.   Kanske åker de hem på besök ett par gånger om året, men då känner inte barnen sina föräldrar.  
Nu lämnar vi Torp konferensen strax. Vi tackar Gud för vad han gör på Torp!  Åker vidare till Dalagården.
Hoppas träffa mer av vår svenska Familj!!
Kram Anna