19 januari 2016

Närheten till mission.... värmer

Vi människor behöver tillhörighet. Känna oss inkluderande. Känna oss behövda för andra. 

Vi missionärer möter ofta att människor ja hela folkslag kan känna sig förtryckta. De tror sig inte ha samma värde som andra. I Isaan t.ex känner man sig ”lägre” än andra i Thailand.  Denna låga syn på sig själv, kan lätt driva folk i Isaan in i ett slaveri, under andra man tror har mer värde. Burr Burr Burr

Närhet till Mission ... inkluderar. Jag märker en ökad iver att man söker möjligheter att bli engagerad i att hjälpa andra, men ... hur skall det gå till? Mer än tidigare märker jag att folk vill samarbeta i hjälpen. Bli informera och delta. Jag ser att svenskar mer och mer funderar på hur skall vi hjälpa både här och där? Parallelt.  
  •     Jag vill hjälpa nyanlända här.
  •     Jag vill hjälpa de som lider så de inte behöver fly.
Jag informerar nu 12 dagar i Sverige om CSC. 
Underbart att möta varma och goa hjärtan trots att det är kallt där ute. 
Medmänsklighet innifrån fungerar trots omständigheter där ute. Ingvar