05 april 2016

En högre växel.

Vi har på många sätt upplevt att mycket händer just nu. Att det finns en acceleration och positiv utveckling på de områden vi arbetar här i Ubon-Pakse. Det känns som vi nu måste lägga in en högre växel.  
När man lägger in en högre växel så sänks motorvarvet, men det går fortare. Det känns som vi nu redan har börjat en tid då mycket "högvarvs-aktiviteter" kan gå ner i varv ... men mer händer. Mer blir en Guds rörelse ... out there. Guds närvaro och Guds mäktiga gärningar får bättre plats.  

Mitt i allt som händer runt oss här ... planerar vi nu också med våra underhållsförsamlingar i Sverige om bästa datum under juli-sept då vi kan göra församlingsbesök. 

Att planera församlingsbesök efter en tids missionsarbete är mycket uppmuntrande. Troligtvis måste Anna och jag dela på oss de flesta helgerna för att hinna med alla våra 14 församlingar som stöder oss.  


Spännande att planera möta er alla mitt i församlingarna ..... och även mitt i samhället. 

Ingvar