06 november 2016

.... och tacka Gud.....

......och tacka Gud under alla livets förhållanden. 
1 Thess 5:18