29 december 2016

Ord... som klingar

                                                         
Ibland får man ord som klingar där inne. Klingar länge och starkt. Man förstår att de är större än sig själv. De är av en gudomlig natur som bara Gud själv kan fullfölja. Dessa ord klingar just nu i mig sedan några dagar:

             Fortsätt missionsarbetet i Ubon–Pakse en tid till,
                                            så att arbetet där
får en bra hållbar fortsättning med nationella som kan stå på egna ben.

Vi triva bra i Sverige och vi har haft en mycket bra julhelg. Vi förstår att det är livsviktigt att en kallelse inte är baserad på våra känslor, inte vår kapacitet eller vårt tyckande. 

Nej den är 100% från Gud och bara för Guds rikes utbredande. Det kan kännas tufft när det ser ut som man måste gå outside the Box. Men ... vågar vi vara ohörsamma den himelska
visionen?
När Gud leder, speciellt in i pionjärarbete så är det = att våga go outside the Box. 
Ha ett bra nådens Pionjärår 2017 med levande Ord från Gud själv... som går med oss. Ingvar