30 oktober 2017

Måndagstankar

I pionjärområden som Ubon-Pakse är det spännande att va ”barnmorskor” på många olika områden. Nu i helgen föddes en ny församling i Ubon. Gläds att samarbeta med Blessings församlingen i Chiang Mai när de hade första gudstjänst i den nya församling här i Ubon.
    

En del församlingsplantering är vi mer rådgivare på avstånd. Många säger. Kom en gång i månaden till oss. Många står också på kö för pionjärarbetarstöd.

Bra #METOO will stoppa sexuella trakasserier och våldtäkter.  
   
1. Vem är inblandade?
Vuxna på andra vuxna – är hemskt. #METOO verkar vara mest vuxna på vuxna. Även rika i alla samhälls skikt. Några berättar att de också var utsatta som barn.

Vuxna på barn är värst. Speciellt när personer med auktoritet som lärare, föräldrar eller andliga ledare förgriper sig på barn.

2. Före eller efter?
Förebyggande är bäst.  Men när vi ser att barnen och tonåringarna får tag på:

så reagerar de och kan få hjälp. Övergrepp är inget normalt beteende.

Behandling (rescue) är svårare. Många öppna sår finns och oftast har stora pengar varit med i bilden. Svårt att leva "normalt" igen.

3. Kyrkans roll i samhället?
Vi kom hit för att hjälpa Thai och Lao med församlingsplantering, men vi märkte snabbt att ett av de största hindren för församlingsplantering är att man inte ens bland kristna vågar lyssna på barnen.

Vårt uppdrag här är att se folkrörelser.... mitt bland folket när det gäller församlingsplantering, själavård/mentorskap och barnens trygghet. Ingvar