23 november 2017

Inte bo på BB....

Att starta en ny församling ..... är en glädje, men också väldigt tufft. Området här Ubon-Pakse är i högsta grad onått och i högsta grad superandligt. Allt styrs av andar som man tror man måste tillfredställa så de inte blir arga.

Igår hade vi pionjärarbetar samling med omk 25 andliga föräldrar (=Pionjärarbetare). 
                                                                                                                       
                                  
Vi ser oss mest som "barnmorskor". Uppmuntrar och välsignar de som har fött fram en liten "baby". Ger närvaro och trygghet i förlossnings arbetet.
Dessa 3 steg kan användas på många områden i Mission:

Steg 1. Barnmorske-stadiet. Hjälper till i förlossningsarbetet. Ger trygghet.
Steg 2. Mentor-stadiet. Bygger upp föräldrarnas ansvar och kapacitet. Söker Gud tillsammans.
Steg 3. Multiplications-stadiet. Uppmuntrar dem att också bli "barnmorskor" för nya församlingar. Så deras visioner och drömmar kan blomma. You can do it.
Vi ser nu många många fler lokala kyrkor i missionsländerna som nu vill stå på egna ben. Man vill tidigt bli en "Independent Church". Att bosätta sig på "BB" är ju inte hälsosamt. Men inte heller att lämna "hemmet" för tidigt. Detta är en balansgång. Vi samarbetar och uppmuntrar många på alla dessa 3 steg. 

Ett par på andra sidan floden står nu i startgroparna att se deras visioner och drömmar föddas. 


Att va deras mentorer är en stor glädje. Ingvar