22 februari 2018

Tala från Hjärtat

Vi är många millioner (kanske miljarder) på vår jord som genom åren blivit välsignade av Billy Graham. Han blev 99 år.
En gång, för många år sedan, hörde jag Billy Graham predika och jag slogs av att han inte komplicerade evangeliet. Han predikade ett enkelt evangelium, men med auktoritet. Billy Graham hade en tydlig röst, men jag förstod att han trodde på vad han sa och han gjorde evangeliet enkelt. Med andra ord: Han talade från hjärtat, så alla kunde höra.

Vi missionärer brottas ibland med att vi känner oss begrännade språkligt. Vi kan inte gå så ”djupt” som vi vill. Kanske svaret är: "....djup talar till djup...." när vi är enkla och vi låter Gud tala med makt och myndighet rakt in i allas hjärta.  

Kanske vi också är rädda för invandrare i Sverige, för vi tror att vi inte kan kommunicera så  djupt som vi vill. 

Men svaret är att när vi talar från hjärtat ...... förstår folk oss. Och när andra talar från hjärtat förstår vi dem.
Från  till

Ingvar