07 april 2018

Child Safe + kan jag "bolla" med dig?

Läs en viktig info från: 
 https://www.facebook.com/CHILD-Safe-Communities-in-Ubon-Pakse-1578129812512150/?hc_ref=ARQTtIL8fGsFb30KY8qIrI6TC6MJrMfEZGi6i9q00xYx01wQHqM9ddmLQxu2jEDGqjQ
                                                  ---------------------------------------     
Jag gillar att ”bolla” olika tankar med folk. Får jag bolla med dig? Vi lever i ett område med mycket religion. Egentligen följer man här inte en ”given” religion utan man lever i högsta grad under spiritism. Under nyckfulla plågo-andar som man försöker tillfredställa genom olika typer av almosor och mantran. Man inbjuder andar så de inte skall virra omkring och skada folk. 

Att vi då kan ”slå oss in” med en bättre religion är ingen ide. Vi kan stånga oss blodiga mot all religion och alla andar som människor har inbjudit att regera. Vi kan berätta många exemple på detta. 

Nya testament ger oss nyckeln. Det är bara Livet med Jesus som kan lysa upp så att mörkrets makter försvinner. För mig har Påsken 2018 talat mycket om skillnaden mellan Religion och Att följa Jesus. Vi gläds när vi här i Isaan och södra Laos ser att en levande Kristendom sätter människor fria från slaveri. 
Hjälparens kraft, den Den Helige Ande kraft är enda vägen för oss människor att pulsera i LIV och inte i död, också här i Ubon-Pakse. Ingvar