18 maj 2018

Vad hade ni för strategi?

Rose och jag satt i samtal med en besökare igår. Han kom från en stor organisation från CM som vi respekterar för deras gedigna arbete mot trafficking och för barns rättigheter etc.
Han hade hört om vårt arbetes snabba utveckling och frågade vad vi hade haft för strategi. ‘’What was your strategy’’. Hur svarar man i korthet på en sådan fråga.
Vi hade ingen strategi.

1. Vi pratade med Far och lydde steg för steg, igen och igen.....

2. I enlighet med vår utrustning startade vi nätverket för församlings planterare NGCh        
    (Nya och växande församlingar)
   -alltså träffade vi ALLA (bara 0,2% kristna här) som hade hjärta för evangelisation och              
     församlings plantering i området.
   - lyssnade på dem och uppåt. Vad är behoven? Vad kan vi hjälpa till med?
   - de utmanade oss angående barnens situation i området.
   - vi fortsatte träffa dessa församlings planterare varje månad.

3. Vi gjorde en baseline undersökning.
   -Det var värre än statens statistik vi läst och berättelserna vi hört.
   -Vi intervjuade lokala myndighets kontakter.

4. De lokala och vi startade  tillsammans Child Safe Communities, utvecklade   
     material och nätverk med sociala myndigheter och alla som arbetar med barn i området.

5. Började undervisa om CPP och Awareness i alla kyrkor och kristna skolor och   
     organisationer.

6. Vi kopplade samman våra två nätverk. CSC och NGCh. Det ena blev en bro för   
     den andra.
     Genom att koppla med de lokala församlings planterarna så kopplade de oss till      
     skolorna i deras områden. Alltså fanns det naturligt någon som kunde följa upp   
     eventuella  lokala kontakter ute i samhället.

7.  Sedan började anmälningarna droppa in. Vi beslutar att bredda samarbete med 
      myndigheter och andra org. i landet.
     Församlingar börjar agera för barnen.
     Några ´´ledare’’ avslöjas och det blir ordentliga skakningar och varningar till den       
     religiösa och skolvärlden etc att vi backar inte när det gäller barnens rätt till trygghet.
     Idag är det ringar på vattnet.

Vi ser tillbaka på utvecklingen av CSC med tacksamhet. När kyrkor och olika verksamheter med barn blir en trygg plats. Börjar goda saker hända. En del platser där vi engagerat oss har bara varit en dörr in för att mörkret skulle avslöjas. Det har varit tufft.
Vi ber att fler barn ska återförenas med sina föräldrar. Att det ska bli bättre arbetsförhållande i Isaan så att föräldrarna väljer barnen.  

Nu har jag berättat hur Child Safe Communities kom till. Tree of Life och NGCh har arbetat hand i hand med CSC. Det pågår hela tiden, helande och upprättelse av trasiga människor. Vi uppmuntrar och peppar de som är på väg att ge upp i striden. 

Det finns så mycket mer jag kan berätta. Jag ska ge mer detaljer senare. Jag har fler solskenshistorier i bagaget. 

Vi är tacksamma för Guds trofasthet. 
Vi är tacksamma för alla hängivna nationella som har kommit in i arbetet. 
Vi är tacksamma för alla ni som stöttat projekten. 

Anna