01 juli 2012

Nytt rundbrev

Vi har nu sänt ut till en del av er vårt Rundbrev April-Maj-Juni 2012:  

Du kan också läsa det här.
Anna och Ingvar