18 augusti 2012

Böne-hjälp - Inför förändringar

För 2 dagar sedan fick vi ett E-mejl från en av våra kära underhållsförsamlingar. Där stod det:


”Vi följer Er på bloggen. En av våra medlemmar fick dator av sina barnbarn. Nu läser även hon - 84 år. Det är intressant och märkligt vad avstånden har minskats. Vi nämner Er i bön varje dag.”

Tack, kära ni alla som ber för oss!!

Nu behöver vi extra förböns stöd: Vi står inför vägval. Efter 22 år på Region kontoret (för Ingvar) så står vi nu inför val av andra uppgifter. Missionsarbete i Asien kallar, men .... för att detta skall bli bra, bli en utveckling och bli steg framåt är vi mycket tacksamma att ni ber för oss så:

      • Att vi hör Guds röst: Vart och när detta skall ske.
      • Att vi ser Guds hand: Leda oss framåt.

Jes 40:11 som blev så levande för oss 4e aug ”…. sakta (varsamt, gently) för han moderfåren fram” ringer i oss. Vi kan trycka gasen i botten och köra snabbt, men ….. hänger ”lammen” vi har runt oss med. De skall inte med oss in i våra nya uppgifter, men ändå….. vi behöver vår Gode Herdes sätt att föra moderfåren fram, så de som finns runt oss mår
bra. Också får vi inte glömma att de också är moderfår.

Under 40 års äktenskap och missions engagemang har Gud inför varje förändring och steg visat oss genom vision, drömmar, genom ordet och sedan bekräftat det på olika sätt. Det gör att vi känt oss trygga mitt i förändringar. Från Europa till Indien, till Bangladesh, till Regionen baserade i Chiang Mai, Thailand. Också 94-95 till ett år i Kolkata.

Inför varje nytt Missionsuppdrag har våra hjärtan förberetts.

Tacksam för dina förböner för oss. Anna & Ingvar