25 augusti 2012

Tänk på de fattiga

Jag ”skummar” då och då Stefan S`s blogg. Han är frimodig och jag hittar oftast guldkorn i det han skriver. 24e skrev han: Tänk på de fattiga. http://www.stefansward.se/

”.... Det finns dock ljuspunkter. I en del länder reser sig stora grupper av människor ur fattigdomen. Samtidigt blir ofta klyftorna ännu större mellan de fattigaste och de rikaste i länder som Kina och Indien. Vissa länder har stora rikedomar, men på grund av korruptionen kommer det inte befolkningen till del. ......  Bibelns uppmaning att tänka på de fattiga är ytterst aktuell i vår värld i dag.Tyvärr finns mycket smuts och elände i världen. Men vi måste komma ihåg 3 saker:
  • Nyhetsmedia älskar skandaler, krig och problem.
  • Det finns redan mer vackert i världen än smuts.
  • Det vackra och positiva kommer (trots allt) att segra.
Vi har två parallella verksamhetsområden:

1. Reagera och motverka förtryck och orättvisor. Vi hör ständigt hur kristna i Asien ser orättvisor, reagerar, men får motstånd. Då behöver de vårt stöd så de inte ger upp och blir tysta.

2. Se det goda och utveckla det. Inför nya kapitel behöver vi alla se och utveckla mer det goda i oss, än gräva ner oss i alla brister och problem. Vi måste våga evaluera oss själva, men …. i alla utvecklingssamtal ska det finnas mer plus som hjälper oss att utvecklas framåt. än minus som kan pressa oss till att ge upp.

Joh 8:12 hjälper mig åter att få rätt perspektiv på min vandring med ”världens ljus” och ”livets ljus”. Ingvar