01 september 2012

Planering och Sido-effekter

Så här års (aug-sept) jobbar vi mycket med planering inför år 2013. Först tyckte jag dessa länder-, partner-, personal- och projekt genomgångar var onödiga, men nu ser jag mer och mer att dessa är livsviktiga. Detta är utvecklingssamtal på hög nivå. Vi vill framåt. God planering är bibliskt. Gud är ordningens Gud. Ofta brukar vi fråga oss:

  • Vart är vi på väg? Vår Vision, vårt Mål.
  • Hur skall vi nå dit? Vår Mission, vår väg dit.
Men en annan fråga som blivit mer och mer aktuell för mig är:
  • Vilka är sidoeffekterna?
Det finns negativa, men framför allt positiva sidoeffekter. Vi lever i en komplicerad värld och vi påverkar varandra varken vi vill det eller inte. Som Mission påverkar vi andra mycket brett. Nu är det inte Sidoeffekterna som skall styra oss, men det är hälsosamt att ta en blick på våra sidoeffekter när vi planerar, så vi ser till att de blir positiva.


Härom kvällen lyssnade jag och Anna på Singapores Premiärminister sedan 2004 Lee Hsien Loong. Vi kunde inte byta kanal. Han var medryckande och även om vi inte är Singaporianer ”tändes” vi. Hans målmedvetenhet och karisma gav massor positiva sidoeffekter långt utanför Singapore. Han framhåll 3 ord:
  • Hope (Hopp)
  • Heart (Hjärta)
  • Home (Hem)
Jag kollade just nu och morgondagens Tema är: Medmänniskan. Det är inte medmänniskan som styr oss, men vi kan ha ett öppet hjärta till Gud och människor så vi kan ge andra många positiva sidoeffekter. Detta är ju spännande. Ingvar