27 april 2015

Trauma Care/Krisbearbetning .... också med från början

Vi lider med Nepals och Indiens folk dessa dagar. Ber för dem ständigt. Åter påminns vi om Katastofernas 4 delar.

Vi som kyrka och mission kan (och bör) delta i alla 4 men .... vi får inte glömma den 4e som är Krisbearbetning. Många av Nepals 26,494,504 människor (år 2011) + turister + många miljoner i Indien har svårt för att sova. Fyllda av oro, trauma och skräck.

Vi kan nu hjälpa med Akuthjälp och Rehabilitering, men min erfarenhet är att krisbearbeting måste gå hand i hand även från början. Inte bara efter 5-6 månader.

Vi ber för mycket materiallt stöd till Nepals folk just nu men också samtidigt redan nu en stor extra portion av Guds frid, direkt från Gud själv och genom Guds Folk i Nepal och Indien.