08 maj 2015

.....gå före med gott exampel...

Även år 2015 letar många efter Förebilder även om man, speciellt ungdomar, inte vill erkänna det. En medelålders kvinna kom upp till Anna i söndags och sa: "Jag vill bli som du".

Barn och tonåringar kan ha en tuff hållning men innerst inne letar man efter förebilder: Sådan vill jag bli. Modeindustrin lever på detta. Man kan också ta negativa beslut: Sådan vill jag inte bli.

150505 hade vi SPMs missionärsmöte i Chiang Mai. Vi kände Guds vind och vi ser att SPM har ett viktigt Gudomlingt mandat i Thailand. Vi var 10 som möttes denna gång.
På agendan fanns också: Skall SPM ha en Barnskyddspolicy?
Jag presenterade ett förslag till en CPP (Child Protection Policy) för SPM som bygger på den vi har här i Ubon-Pakse som i sin tur bygger på den som EFK/Interact Asien har sedan 2008. 

Vi beslutade att aceptera detta förslag. Att alla SPM-arer skall läsa och skriva på. Att vi skall se detta dokument som ETT LEVANDE DOKUMENT. Vi börjar så här men ...... vi alla bidrar med förbättringar. Vi insåg att skall vi ha ett perfekt dokument blir det aldrig klart.

Idag 150508 sitter en ung duktig man från Laos tillsammans med Mint och Rose och utarbetar denna CPP in Lao. 

                                                          
Vi förstår att det är många barn och ungdomar som just nu ropar i bön till Gud efter någon som kan rädda dem ur deras fångenskap. 

Uppmaningen i 1 Kor 11:1 är mer aktuel än någonsin. "Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel".  

Tillsammans med vår Gode Herde kan vi vara Goda Exempel för andra. Ingvar