02 juli 2015

Fredrik Lignell i Dagen

Gläder oss att läsa vad Fredrik Lignell säger i Dagen:
Han avslutar med:
Hör mig rätt: Vi har all anledning till fortsatt självkritik och utvärdering av både innehåll och meoder. Endast en rörelse som gör det har framtiden för sig. Men det måste gå att ha två tankar i huvudet samtidigt:
Vi jobbar tufft med inriktning, målsättningar, hur vi kommunicerar, och vi utmanar varandra när det gäller fördjupad bön, efterföljelse och prioritering av tid och pengar. Samtidigt är vi stolta över att vara en del i något vackert som Gud valt att bekänna sig till och som sätter djupa avtryck runtom i världen.
Jag känner inte alls igen bilden som ofta presenteras av att svensk frikyrka spelat ut sin roll, eller redan gett sitt viktigaste bidrag. Om vi kan fortsätta vara en progressiv kraft när det gäller att inkludera nya människor, svara på sociala u­tmaningar, samla in gott om medel till missionsarbete nära och långt borta och inte vika undan när det gäller det enkla vittnesbördet om Jesus, då har vi framtiden för oss. Räta på ryggen!
Härbärgen, barn- och ungdomsarbete, frivillighet, barnhem, biblar och djärva missionärer, det om något är typiskt frikyrkan!
Fredrik Lignell, pastor och föreståndare i Ryttargårdskyrkan, Linköping
Yes .... låt oss "Räta på ryggen!". Herren är med oss. Ingvar