23 oktober 2015

'En av dessa mina minsta'

Sitter här med tårar både i ögonen och ''i magen''.
Allt vad ni gör mot en av dessa minsta det gör ni mot mig. Ringer i öronen. Kallelsen som är gammal men lika ny och fräsch som för massa år sedan.
Idag kikar jag på livet från ett annat perspektiv än jag gjort tidigare.
# Minns när jag var tonåring och började undervisa barnen i Tångens Missionshus. Härligt, roligt.
# Färdig sjuksköterska : Rehabilitering av undernärda barn, och BVC i Bangladesh. Vi var rådgivare
   till myndigheterna när de skulle forma sin Mödra och Barna hälsovård, MCHC.
   Har flashbacks av mödrar som kommer med sina utsvultna barn, en del döende. Vi tränade vår
   personal från scratch. Men visade också vägen för barmhärtighet och ' att älska de minsta de     
   svagaste, smutsigaste. Lärde dem att be för dem där inget hopp fanns och förvänta sig att Jesus 
   helar. Såg många mirakler.
# Läste vidare till barnsjuksköterska/skolsköterska. Vårt valda research var 'barns rättigheter'.
# Såg barn som varit utsatta för våld bli  upprättade.
# Blev allt mer varse om behoven av trygga föräldrar,  församlingar, institutioner och samhälle som i 
   sin tur skapar trygga miljöer för barn.
# Startade Tree of Life Ministry i Chiang Mai: En lång period av arbete med dem som var offer av
   övergrepp som barn och resulterat i promiskuitet och relationsproblem.
   Sett så otroligt många få se och uppleva sin läkare i minnen som plågat hela livet. Att se dem bli
  starka träd som idag bygger upp de gamla ruinerna i sitt eget land. De generationer av goda
  värderingar som raserats, som värnar om barnens trygghet och skydd.
# Nu med Child Safe Communities i Ubon bygger vi i samhället tillsammans med föräldrar, 
   förmyndare(guardians), församlingar, lärare, lokala myndigheter, ett nätverk av samverkan för
   att.....'Allt vad ni gör mot dessa mina minsta'.
Här i denna delen av landet överges runt 80 procent av barnen, för  jakten på pengar, arbete.
Vi tror att en trend kan vändas.

Härom dagen tackades vi av lokala myndigheter, polisen, socialtjänsten, OSCC 'One Stop Crisis Center, för att vi talat för de minsta. För att vi vågade vara det 'mellan led' som de lokala organen behövde, då man i fruktan för sina liv inte vill avslöja vem som anmält.

Jag påminns om: Pastor Hans(Hasse) Johansson (nu i himlen) sa de här orden över mig för många år sedan på en New Wine konferens i Salem Vargön: Ditt hjärta och arbete för barnen, de minsta, kommer att beröra myndigheter t.o.m. kungar.

Vi tackar Gud för Mint och Rose som arbetar med projektet CSC. Önskar vi kunde klona dem.
De knyter kontakter, högt och lågt. De lyssnar, de undervisar, de backar upp och tränar, och värnar om barnens rätt.
Bed gärna för dem.

Kram Anna