03 december 2015

VOTC ....in Ubon&Pakse.

I tisdags var The Community (Training) Centre här i Ubon överfull. 5 från Thai-myndigheterna kom och 45 från det civila samhället (organisationer, församlingar, missioner, etc) för att få svar på frågan: Hur kan vi tillsammans hjälpa barn och ungdomar i riskzonen? Situationen är att Isaan (inkl. de som kommer from Laos via Isaan) förser Bangkok med 80% av alla prostituerade. Vad är roten till detta?
Barnen vill prata med oss (The Voice of the Children (VOTC) and teens) men vi vuxna har tyvärr svårt att lyssna på dem och tro dem. Nu vill många jobba på barnens rätten till trygghet.


Uppmaningen i tisdags var stark: 
1. Lyssna på barnen. Tro dem.
2. Gör det som är gott på ett rätt sätt. Det kan vi bäst vara och göra tillsammans.

Efter samlingen i tisdags kom representanter för 4 församlingar/organ och bad oss vara länken till myndigheter för barn som just nu lever i riskzonen .... att bli sålda. När jag tog detta kort i Laos föddes en djup önskan att vi skall jobba hårt i CSC så ingen av dessa Lao barn skall bli prostituerade i Bangkok.  


Det är sant att i vår ensamhet kan vi lätt ge upp men tillsammans ser vi hopp. Och när vi vuxna har hopp, vågar lyssna på barnen/ungdomarna får de också hopp. Att dela med sig Knowledge, Attitude and Practice (KAP) ger hopp som smittar av sig.

Vi ser mer och mer att: ''Ska vi kristna i Isaan och södra Laos bli trovärdiga i samhället måste vi höra barnens rop och målmedvetet tillsammans jobba med barnen och varandra för barnens rätt till trygghet i samhället".

Projektet heter 
och arbetar både i östra Thailand och i södra Laos.