07 mars 2016

Ord som lyfter ... är också för andra.

I morse när jag öppnade telefonen kom denna bild fram. 

Det var Subhach Darjee från Kolkata Indien som sände den. Han var en av de pionjärarbetare som vi i 5 år samarbetade med i Kolkata Indien. Nu står han på egna ben och församlingen växer.

I går i Prakitikun kyrkan välsignades 4 personer för pionjärarbete på en ny och "öppen" plats 60 km härifrån. Bland dessa är Lampuang som delvis jobbar med Tree of Life.    


Denna vecka har vi spännande uppdrag som väntar. Följ oss och bed för oss. Speciellt för samtalet vi skall ha på onsdag i Chiang Mai om vår framtid. Vi är nu inne i en tid här i Ubon-Pakse som ...... är fantastisk. Gud säger: "..... ge er en framtid och ett hopp." Vi behöver detta ordet, men inte bara för oss själva. För att ge det till massa människor i Ubon-Pakse som lever i hopplöshet och ...... stör nöd.

 

Tack Subhash för din hälsning... denna måndag morgon iinför en spännande vecka. 
Ingvar