03 augusti 2016

Nytt kapital ligger framför

Livet har olika kapitel. I söndags tog för oss ett 41 år och 7 månaders kapitel slut: Att vara EFK missionärer med underhåll. Vi började januari 1975 i Bangladesh som lokalanställda och senare under 1975 blev vi ÖM Missionärer.

Tack kära ni alla för troget underhåll, förböner och samarbete. Vi har sett Guds Rike växa på många platser och i flera länder.

Sedan 1:a augusti 2016 är vi alltså inte längre EFK Missionärer med underhåll. Vi känner dock Guds tilltal och kallelse att fortsätta missionsarbetet i Ubon-Pakse. Vi tror Gud har en plan och att han vill leda oss framåt ytterligare en tid i Ubon-Pakse. 

Utvecklingen på arbetet i Ubon-Pakse är spännande och det behöver vårt stöd. Vi ser flera positiva tecken på framsteg i detta pionjärarbete.

även i det "onådda" Ubon-Pakse.
att be för oss, att besöka oss och att samarbeta på olika sätt.

Många pionjär hälsningar från Ingvar och Anna