09 oktober 2016

Tugga pa Jes 26:12

   Vilket  löfte + + + sanning:

Herre
du ska ge oss frid,
för allt som vi har uträttat 
har du utfört åt oss.  
Jes 26:12

Woow ....... detta  gäller 
mig, 
mina medarbetare, 
mina medarbetares medarbetare 
mina .....