06 mars 2017

Får mina gåvor plats?

Sven Nilsson, Örebro, har under många år välsignat Kristi kropp. Häromdagen skrev han på Daniel Norburgs fb sida: Det är verkligen en förlust för EFK att du inte fått mandat att fullfölja det du hade kunnat bidra med. Styrelsen trodde väl att de valt en tjänsteman och fick svårt att relatera till en tjänstegåva. Du och den vision du har för en församlingsrörelse behövs fortfarande i EFK. /Sven

Tack Sven för visa ord. Ja nog är frågan aktuell på många nivåer om Tjänstemän – Tjänstegåvor, om Eliten – Folket, om …..

Och eftersom EFK är både en församlingsrörelse och en missionsrörelse och eftersom basen för Mission är i den lokala församlingen och inte på ett kontor, så är det nu hög tid att Mission multipliceras med många fler församlingsbaserade missions engagemang där alla får plats med sina gåvor. 

Så vi ber för EFK dessa dagar att steg skall tas i rätt riktning så att världens onådda mycket snabbare skall få höra det glada budskapet. Vi är en församlingsbaserad pionjärmission, som passer 100% in i samhället och alla tjänstegåvor behövs. Right?

Ropet från de onådda blir bara starkare och starkare inte minst här i Ubon-Pakse med 0,2% kristna inkl. katoliker. Och i Pionjärarbete behövs alla gåvor. Ingvar