05 augusti 2017

Tala så att folket hör Guds röst.

I morgon skall jag tala i en liten pionjärförsamling 30 km utanför Ubon. Anna skall tala på Betel på Klädesholmen.

Den sista tiden har jag funderat på hur vi talar. Man kan tala på många sätt. Tomma ord, skämta, sprida oro, förtal, visdom, uppmuntran, glädje osv. Man kan även i talarstolen säga mycket, men det viktigaste är inte min vältalighet eller hur jag lyckas måla upp biblens bilder. Nej. Det finns en högre gudomlig väg.
                           Många har levt, talat och sjungt så
att jag hört Guds röst.
                                   Nu är det min tur
    att göra samma så andra hör Guds röst.

Gud, i din närvaro - vill jag höra din röst  och bli utrustad.
Gud, i din närvaro - vill jag att andra skall höra din röst och bli utrustade. Även om de är nykristna.

Ha en fin söndag. Dagens text i Sverige i morgon är: Andlig klarsynt 
Kram från Fred i Isaan.