16 oktober 2017

2 Måndagstankar

Första tanken: Vilken dag är bästa vecko-vilodagen för oss Pastorer, Missionärer och andra helgarbetare?
  • r Judar, Sjundedagsadventister och i Nepal är lördagen helgdag.
  • Flera Muslimländer har fredagen som helgdag.
  • Vi kristna har söndagen. Första veckodagen
  • I Sverige är enligt ISO 8601 från år 1972 söndagen veckans sista dag.
Ett är säker: Vi som jobbar i Kyrka och Mission bör bli mer noga med att verkligen ta ledigt en dag i veckan, även om arbetet är mycket inspirerade. Församlings och Missionsarbete för mig ... lyfter.

Andra tanken: Tror jag på att Prevention is better than Cure
så är det bättre att jag använder vecko-helgdagen för att vila så att jag den kommande veckan kan Jobba Utifrån Vila.

Om helgen blir en kollaps från den gånga veckas utslitenhet, kommer jag aldrig ikapp. Om helgerna fokuseras på att va på en akutmotagning för att reparera alla djupa sår/problem från veckan som gått, hinner jag aldrig komma upp över ytan. Det kan hända att jag då och då måste läggas in på akuten. Men …..att under veckan jobba utifrån vila ….. är bättre. Tomas Sjödin påstar: Det händer när du vilar.

Ett är säkert att Gud inte behövde (i 1.Mosebok) vila på 7e dagen för Han var utsliten. Det finnas andra orsaker. 

I går predikade vi: På förmiddagen i Bun Tarik 9 mil från Ubon.                               

 
     
                       
  Denna församlingen finns mitt i ett enormt mörkt område. Fruktansvärt mörkt. Men Gudstjänsten kändes mycket ljus. 

På eftermiddagen talade Anna i Prakitikun här i Ubon. 

Båda församlingarna har kyrkobyggnader men bara runt 15-25 personer kommer till dessa Gudstjänterna. Det som gläder oss är att de börjar växa. Det ger nytt hopp.

Pionjärarbete är spännande men det tar på krafterna. Gud har redan tänkt på vad jag behöver denna vecka. Allt jag behöver ligger redan färdigt..... i  mig. De behövs nu under veckans gång aktiveras. WOOW En spännande vecka ligger framför. 

Ingvar (Fred)