29 november 2017

#METOO.... har 2 delar

Vi alla anser att alla typer av sexuella trakasserier och övergrepp vuxna på vuxna och vuxna på barn/tonåringar - måste stoppas till 100%. Här i Ubon-Pakse ser vi 2 olika delar, som bör hållas isär:

Del 1) Tillsammans kan vi stoppa denna skadliga kultur. #METOO + andra #xxxx där vi hjälper människor att våga komma ut ur skammen, öppna på locket, tala ut och få hjälp. Att det blir en folkrörelse.

Del 2) Att få brottslingar dömda enligt lag. Vår erfarenhet här är att om vi pratar med förövarna eller publicerar namn på de som gjort övergrepp innan polisen och domstolen har gjort sitt, kommer förövarna att göra allt de kan med makt och pengar att ta bort alla bevis. Så ”offren” inte längre skall säga sanningen ....och åter bli tysta.

Så vad är då A-B-C medicinen?

A)    Förebyggande utbildning för alla i samhället, även för de rika. T.ex.
Många barn börjar nu prata om sin situation med sina kompisar och tillsammans pratar de med någon vuxna. Negativ information (berätta om allt elände) hjälper, men bäst är att lägga tyngdpunkten på den positiva förebyggande undervisningen.

B)   Tro på dem och hjälpa dem. När dessa barn/tonåringar förstår att vi vuxna tror på dem vågar de tala sanningen även till polisen och andra myndigheter. Och de kan då ta emot hjälp.

C)   En folkrörelse. Alla i samhället behövs i denna folkrörelse. Alla i samhället runt offren kan stödja dem trots skam och rädsla för de ”stora starka” som gjort och gör dem illa.

Här i Ubon-Pakse kan inte del 1 och del 2 blandas ihop. Nu börjar vi här se goda effekter trots att 80-90% av barnen i Ubon-Pakse är utsatta för övergrepp av vuxna. Det måste bli en positiv folkrörelse där människan hamnar i centrum. Så ska också lag och ordning ha sin gång.

Eftersom Jesus är vägen sanningen och livet måste Kyrkorna gå före. Vi börjar se att när kyrkorna här lyssnar på barnen och tonåringarna får ”offren” tillbaka sitt värde och kyrkorna blir också trovärdiga i samhället.

Vår erfarenehet är: Blanda inte ihop del 1 och del 2. Låt båda ha sin egen gång. Ingvar