16 januari 2018

Ge Inte upp --- utan satsa.

                                                     
Att möta mission-folket i Sverige är uppmuntrande. Jag har idag varit till en av Sveriges Second Hand affärer. Fantastiskt uppmuntrande. Vilken arbetsiver och de jublade över rekordförsäljning förra veckan.


På dagens personalsamling berättade jag om Child Safe och att pengarna de ger kommer fram och blir till stor välsignelse för männiksor i missär. Till de som annars skulle ge upp.

Jag stortrivs med att här i Sverige möta yngre och äldre som tjänar hängivet. Jag såg många idag som gav mig stort hopp.

                                       Att va aktiv, äldre och inte ger upp 
          vittnar om något större än det man själv är och kan producera.
                                                 Detta är en församlingsledare i Mondilkiri, Kambodja.
Flera berättade efteråt hur de uppskattar att deras insats hjälper de utsatta och fattiga i Laos och Isaan.

Jag ser hur församlingar med nära gemenskap och närvaro med Jesus själv – växer.
Jag ser hur missionsengagemang med nära gemenskap och närvaro med Jesus själv – växer.

Kom och besök Ubon-Pakse.  Ge inte upp - utan satsa. Mission bär stor frukt.
Ingvar