05 januari 2018

Tack för 2017 Och nu ligger 2018 framför.

                                            
Tack kära ni alla för 2017. Vi ser tillbaka på ett mycket bra år. Gläder oss för alla framsteg vi sett på många områden. TACK kära ni alla som stått med på olika sätt.

Med 2017 som ”Learning experiance” ligger nu 2018 framför med många och stora utmaningar. Människor ropar efter Hjälp och Gud Kallar oss till tjänst. 
  

Jag tuggar just nu på 2 bibelord. Jer 3:15 Jag ska ge er herdar efter mitt hjärta, och de ska föra er i bet med förstånd och insikt.

Och efter pingtsdagen gäller: Acts 6:10 Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade.

Många idag ropar efter Ledare, som är ledare efter Guds hjärta. Detta gäller på 2 plan: Jag ber att mina ledare skall föra mig i bet med förstånd och insikt. Men också att jag 2018 skall va en ledare för andra fram 1) efter Guds hjärta
                                                     2) i bet med förstånd och vishet.

Stefanus kallas ofta för diakon och han upplevde motstånd och blev martyr men han hade också ”....vishet och den Ande som här talade".

Gud låt detta gälla 2018 i och runt mig var jag än är och under alla omständigheter som råder. Vishet  men också andligt tilltal.

Jag hörde en av-lysning av ett TV program. Olika medverkande nämndes och även: ”Och andlig ledare var ...  xxxxx”. Världen idag behöver andliga ledare, som är fyllda av vishet och ger plats för den Helge Ande att tala.

                                                   
Be Blessed 2018 Ingvar