19 mars 2018

Den Levande Guden .... eller religion?

                                                   
Förstår denna fråga nu är superaktuell i Sverige när det gäller hur vi skall ställa oss till att tillåta muslimska böneutrop eller inte.

Här i Isaan och i södra Laos finns det mycket religion i form av andetillbedjan, inte minst tillbedjan av förfäders andar. Denna tillbedjan föder fruktan. Man jagar olika sätt att tillfredställa andarna, så de skall bliv nöjda och sluta upp med att plåga människorna.

Många vill följa Den Levande Jesus men tvingas av släkten att tillbe andrarna. Vad säger och gör vi för att hjälpa dem? 
  
Vi här kan inte slåss mot allt religiöst. Men vi kan följa Den Levande Guden och pulsera i Liv och Sanning. Då kommer Jesus själv in och …… förvandlar död till Liv. Bara han kan ta bort dödens makt och all fruktan ut ut våra hjärtan.

Vi undervisar och vägleder, men ibland är det enda vi kan hjälpa folk med är att fråga: Vad säger Herren till dig? Följ det. Och då händer saker.     

Vad som är religion och vad som är en levande Gudstro kan va svår att se skillnad på. Religion kan ju ta många olika former.

Vi människor hungrar efter den levande Guden. Religion mättar inte den hungern.

Ang. Böneutropen;  Vi jobbade och bodde 12 år i Mohammedpur, Dhaka och hörde böneutropen 5 ggr per dag. Vi och många muslimer upplevde detta som död religion. Muslimers åsikter om de muslimska prästerna när de skrek i högtalarna, är inte positiva kommentarer.  

Död religion binder folk men kan också driva folk till den levande Guden. Så varför skulle inte religiösa böneutrop innebära att många fler kommer till Kyrkorna och de ber till den levande Guden? 

Därför är det viktigaste uppdraget vi har är att vara Guds Rikes ambassadörer. Igår predikade jag i en församling här i Ubon om The Gospel - The Good News. Jag gladdes av att lovsången började med God is Good … på Thai. https://www.youtube.com/watch?v=f_vEExUIoVs   Jag blev själv mycket välsignad.

Vi är Guds Rikes ambassadörer för ett levande Guds Rike. Inte för en död religion. Ingvar