13 mars 2018

... även om inte allt faller i god jord.


Först, jag uppskattar Bengt Johansson. Att han nu gör en Sing along Tour 2018 . Jag lyssnar gärna på Bengt och ..... sjunger gärna med. 2 uppmuntrande sånger för oss i Pionjärsammanhang är.


 
Att leva i Lovsång och i Ordet är 2 bra hjälpmedel att Brinna - utan att brinna upp i Pionjärmission.

Den sista tiden har jag funderat på: Hur mycket stryk tål evangeliet?

Efter Billy Graham död 21 feb 2018 har det i Sverige diskuterats om hans och andra evangelisters liv och tjänst. Min hållning är:
  • Jag kommer att fortsätta att predika De Goda Nyheterna här i Ubon-Pakse även om inte alla frön faller i god jord.
  • Vi har alla fått en fri vilja och vi har 100% frihet att analysera alla levande och döda men också har vi 100% frihet att inte göra det.

När man som vi jobbar i många olika kulturer här i Asien och på onådda platser (här i Ubon bara 0,20% kristna) behövs en kärlek som är större och fungerar också till de som inte gör som jag och som inte tycker som jag.

(Det finns situationer i Kyrka och missioner där vi relaterar till lärjungar som vi skall tillrättavisa. Och alla omkring mig bör förstå vad som är min bibliska standard.)  

En sanning är: Väljer jag att inte dömma alla levande och döda innefattar det också att jag inte heller skall dömma de som dömmer.

Gud välsigne Bengt Johnasson även om han använder engelska för sin nuvarande resa i Sverige: Sing along Tour 2018. Guds evangelium växer trots motstånd och människor som inte gör eller som inte tycker som jag. Guds rike är större och tål det. Ingvar