08 maj 2018

Varför....mer än hur och vad

I går var jag till Svenska Ambassaden i Bangkok för att ansöka om ett nytt pass.                                                                    f
Det är mycket praktiskt som behövs när man skall gå ut med evangelium. Speciellt när man vill nå de onådda. Då finns det fler jobbiga omständigheter än vad man först trodde.

Igår tuggade jag på påståendet som Simon Sinek har:  
                                                       
Hur passar nu detta in i  min värld?
                                           
Att vara Missionsengagerad har många olika orsaker och motiv. 3 av dem är:

1. Jag vill göra något nytt, något mer inspirerande. Missions engagemanget blir då ett spännande egenvärde. Man får också en värdefull u-landserfarenhet. Hands On.

2. Jag har hittat lösningen på problemet och min modell skall fixa världen. Detta skall bli snabbt och effektivt. Världens bästa Projekt och Program skall ge transformation. 
 
Även om dessa är bra ser jag mer och mer Punkt 3.

3. Jag är Guds ambassadör. Jag är utsänd av Gud själv. Nästa resa du gör,försök att se denna verklighet: 
                     A) Folk där ute ropar:   Gud HJÄLP mig
                     B) Gud sänder dig dit som Hans ambassadör.
                     C) Och Gud kan göra långt mer än din kapacitet.

Och genom detta så ser vi hur Gud reser upp de lokala som i sin tur betjänar andra lokala.
I Missionsuppdraget är vi Guds Ambassadörer till människor i nöd... och detta multiplicerar sig vart evangeliet än kommer.   

Jag mötte inte Svenske Ambassadören i Bangkok i går, men han var säkert där. Jag mötte däremot andra som i samma Sverige Rikes anda gjorde jobbet. Jag skall få mitt pass om 2 veckor. 

  

Ingvar (Fred)