03 juli 2018

Vi kommer. Många kommer.

Vi är overlyckliga. https://www.bbc.com/news/video_and_audio/headlines/44690287/thai-cave-boys-finding-them-and-getting-them-out

Vi är 107 mil från Tham Luang Cave men när jag ser dessa bilder ser jag läget för miljoner barn och tonåringar här i Isaan och södra Laos som just nu ...... vill komma ut i frihet från att leva under övergrepp. "We are coming. Many People are coming"... ringer inom mig.