07 maj 2016

Automatiskt ......

Livet innehåller många små steg. Livet är en vandring, inte stora hopp. I Apg 12 beskrivs detta mycket bra. Församlingen bad och vi ser hur:  

Gud handlar
Petrus följer
Gud handlar

I vers 10 läser vi: ”..... och kom sedan till järnporten som ledde till staden, och den öppnades för dem av sig själv”. Det här order av-sig-själv är från grekiskans ’automate’ = automatiskt.       
Gud är mästare på att öppna järnportar (och glasdörrar) som vi själva inte kan öppna. Men frågan är: 
Vågar vi närma oss en stängd dörr? Ta steg framåt... trots att dörren är stängd.
Vågar vi gå igenom även det inte är jag själv som öppnar och stänger?
Och för oss missionsarbetare här i Ubon.Pakse är det vårt mål att tillsammans med dem (de nationella) gå igenom, men framför allt uppmuntra dem att själva ta andra vid handen och gå fram mot en stängd dörr. Som öppnar sig. Och att de vågar går igenom utan att jag är med. Det är inte jag som håller i handtaget. Detta är Guds Rike.
Ingvar