22 maj 2016

Kan jag räkna med dig trots att ....?

Koong (inte hennes rätta namn) och många med henne brottas med .... sitt "Baggage", sin vardag idag och sin framtid.

De känner sig misslyckade, smutsiga och värdlösa och vill nu testa både Gud och människor. Står du vid min sida .... trots allt jag gjort?Att bygga upp TRUST mellan varandra tar sin tid så att säga ..... från båda håll. Och man behöver vänner som aldrig ger upp oavsett.....


Koong räknar med oss. Vi räknar med dig. OK?   

Läs på Facebook CHILD Safe Communities in Ubon-Pakse.

I fredags hade Anna och Tree of Life teamet en dag med:  ..i ett arbete som vi samarbetar med utanför Ubon. 
Det var första gången som dessa ledare satt ner och ..... studerar hur man själv kan bli fri och  ... hur man kan hjälpa andra att leva i frihet.                                     

Så, kära Blogg-vänner, var beredd på att det finns folk i din närhet som ....... frågar: Kan jag räkna med dig trots att... ? 
Ingvar