28 maj 2016

Ps 23, ja hela bibeln, gäller hela livet

Med åren kan livet bli komplicerat. Man kan dra på sig många olika ”bördor”. Fysiska, mentala och andliga. Då är det helt underbart att åter och åter return to the basics.

Ps 23 
Herren är min herde,
 mig ska inget fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten
 där jag finner ro.
3 Han ger liv åt min själ,
 han leder mig på rätta vägarf ör sitt namns skull.
4 Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.
5 Du dukar för mig ett bord
 i mina fienders åsyn,
 du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
6 Ja, godhet och nåd ska följa mig
 i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus
 för alltid.


Yes... denna sanning (ja hela bibeln) gäller hela livet. Ha en bra Ps 23 helg. Ingvar