11 mars 2017

2 typer av relationer

Vår erfarenhet är att mänskliga relationer kan delas i 2 huvudgrupper:

Grupp1. Där man själv väljer av egen fri vilja att gå in i en relation. Relationen kan fungera eller misslyckas men eftersom personerna själva har valt att gå in i relationen så är det lättare ... att fix-it.

Grupp 2. Där man bli tvingad att mot sin egen vilja gå in en relation. När en annan person tvingar någon att gå in i en relation är det ett övergrepp. Oftast är det en starkare, rikare eller äldre person som tar makten över någon annans fria vilja. Sex, pengar och lusta vill regera i den relationen.

Efter att ha arbetat mycket med människor i själavård är vår erfarenhet att alla skadas i misslyckade relationer, att det finns förlåtelse och upprättelse för alla. Vi skall inte gå in mer i detalj men vill lyfta fram att människorna i Grupp 2 skadas maximalt.

De som blivit utsatta för övergrepp:
  • Tappar sin fria vilja.
  • Känner sig värdelösa.
  • Går lättare in i människohandel och prostitution.
  • De har svårt att vara öppna, visa känslor och komma nära andra. Man litar inte på någon och personligheten kan bli splittrad.
  • Behöver längre tid för helande och att komma ut i frihet.

Dessa tankar från Isaan är ingen heltäckande forskningsrapport. Här har de flesta (kanske så många som 90%) blivit utsatta för övergrepp och på grund av fattigdom underkastar man sig andras vilja och lusta.


En annan lärdom från Isaan är att aldrig ge upp med människor. Det finns alltid hopp för alla. En del har mycket ”bagage” att jobba med och det tar tid. 

Bäst är alltid att arbeta förebyggande, med öppna hjärtan och öppen gemenskap. 
Denna bild talar stark till mig. Ingvar