29 augusti 2017

Lite av vad vi sysslar med

Det är så mycket som händer på en dag så man hinner inte ens summera dagen. Men låt mig försöka i några få rader:
Vårt center är som centrat i ett nätverk Ruamchai4ubon. Härifrån utgår aktiviteterna för:

1)Församlingsplantering N&GCh = New & Growing Churches ett nätverk för stödjande av församlings planterare. Med månatliga samlingar för i provinsen, alla dom som har församlingsplantering på hjärtat. Men också möter dem i arbetet därute. Ger start stöd till några och stöttar med seminarier i varierade ämnen.
 
2)Upprättelse och Helande genom förbön/själavård TOL=Tree of Life för dem som drabbats av trauman eller bara vill ha hjälp att komma ut i frihet från olika typer av slaveri. TOL stöttar både församlings planterarna och CSC projektets personal.

3)Child Safe Communities CSC som jobbar förebyggande med barns rättighet till trygghet och mot människohandel i provinsen Ubon och i grannlandets södra del. Där kulturen har raserat familje värderingarna och barnen dumpas hos släktingar och är oerhört utsatta.  CSC nätverkar med myndigheter och det civila samhället.

N&GCh: Idag var Ingvar, Jom och Art på hembesök hos ett antal församlings planterare. Jom berättade när de kom tillbaka efter en heldag ute: Tänk vi kom i rätt tid till dessa arbetare, med just den uppmuntran de behövde för att orka vidare. De lyssnade på deras situationer, sjöng och bad med dem. Det känns som man inte nog värdesätter gåvan att uppmuntra varandra. Att ''stärka vacklande knän och maktlösa händer''. Det är guld värt om resultatet blir att de får nytt mod att jobba vidare. Det är ändå så många som ger upp och lämnar Isaan.

TOL: Lampuang var iväg och hjälpte till i en försoningsprocess tillsammans med en av arbetarna i en ny förs.plantering. Efteråt hittar jag dem på fb med barn som dansar för att lova Gud ute i en by. Och jag kaninte annat än smittas av deras glädje.

CSC: Rose, Mem och jag jobbade med planering tillsammans för att utveckla deras återbesök av de ungdomar som får studiestöd. Innan vi gick hem kom de från Khong Chiam tillsammans med kamratstödjare för att rapportera hur det använt det ekonomiska stödet som kommer från Taiwan och Sverige.
Kram
Anna