26 augusti 2017

Våga först planera.... tillsammans.

Med åren upptäcker man att man kan planerar på många olika sätt.     Här är 3 typer:


Typ 1. Jag måste först planera själv innan jag planerar med andra. Jag tror att jag med min erfarenehet måste komma till en planeringssamling med en "färdig" lösning.
Typ 2. Planera tillsammans steg för steg utan att först själv va ”färdig”. Våga först planera tillsammans med Gud och andra även runt de stora dragen. Inte bara de små detaljerna.   
Typ 3. Inte planera alls ...  vi tar det som det kommer. Ibland vill vi kallar detta: Att vara ledd av Anden.

Idag hade vi en planeringsdag för arbetet i Pakse. Mycket givande, med 5 nationella, Anna och jag. Ett samarbetsavtal hade upphört.

När vi började frågade Anna: Hur tror ni, vi bäst skall växa vidare? Olika alternativ kom fram. 
  • De flesta alternativen var: Arbetet fördjupas bäst i Laos om vi samarbetar med utländska organ. 
  • Och bara ett alternativ var: Arbetet fördjupas bäst i Laos om vi samarbetar med ett Nationellt organ.
När vi alla kom fram till att det ser ut som det bästa är att jobba mer med det nationella organet kom en kommentar: Vi trodde ni ville satsa mer med de utlandstyrda organisationerna.

Vi avslutade dagen med att läsa 2 Cor 2:12. ....  Herren öppnat en dörr för migOch Jood sa: Ja vi har många öppna dörrar i Laos.


Bra undervisning.https://www.youtube.com/watch?v=3EPLItTf-QU

Ingvar