31 maj 2018

Ser vi bönesvaren?


När jag läste detta påståendet blev jag 
  • glad för alla ni som troget ber för oss. TACK kära ni. Ett är säkert: Utan era förböner skalle vi inte orka en dag här i Ubon-Pakse.
  • men också fick en innerlig bön att jag kan se mer av allt Gud gör ..... mitt i det vanliga, mitt i vardagen. Också det som finns på insidan.
Som Moses: Se den osynlige .... mitt bland det synliga. Och sanningen är ju att allt synligt där ute har Gud skapat och skapar. Vi skall inte ta något .... for Granted. Och bakom det synliga finns mycket osynligt som inte är så vackert. Men när vi öppnar oss kan Gud göra också vår insida vacker. Och det är också genom Guds mäktiga hand.   
 


23 maj 2018

Varför?

Jag ”tuggar” på orden:
 
Vad betyder detta? Jo jag kan jobba dag och natt i Ubon-Pakse och göra massor, men det viktigaste är att mitt motiv, Varför jag gör allt detta, måste vara mycket tydligt.

Vi missionärer har ju ett väldigt unikt uppdrag. Jag ser 3 livs kapitel: 
  • Samarbete - nätverk när man är ung: Jag själv vill lära mig, ta bra beslut och själv utvecklas.
  • Samarbete - nätverk när man är medelålders: Vi kan lära oss tillsammans, ta bättre beslut tillsammans och tillsammans utvecklas.
  • Samarbete - nätverk när man är 60 plus: Allt sker för att de nationella skall lära sig, ta besluta och växa.
Vi gläds att vi idag var ett 40 talet pionjärabetare samlade. Vår bön är att de alla skall alla va välsignade inte av allt vi gör utan varför vi gör det. Ingvar


18 maj 2018

Vad hade ni för strategi?

Rose och jag satt i samtal med en besökare igår. Han kom från en stor organisation från CM som vi respekterar för deras gedigna arbete mot trafficking och för barns rättigheter etc.
Han hade hört om vårt arbetes snabba utveckling och frågade vad vi hade haft för strategi. ‘’What was your strategy’’. Hur svarar man i korthet på en sådan fråga.
Vi hade ingen strategi.

1. Vi pratade med Far och lydde steg för steg, igen och igen.....

2. I enlighet med vår utrustning startade vi nätverket för församlings planterare NGCh        
    (Nya och växande församlingar)
   -alltså träffade vi ALLA (bara 0,2% kristna här) som hade hjärta för evangelisation och              
     församlings plantering i området.
   - lyssnade på dem och uppåt. Vad är behoven? Vad kan vi hjälpa till med?
   - de utmanade oss angående barnens situation i området.
   - vi fortsatte träffa dessa församlings planterare varje månad.

3. Vi gjorde en baseline undersökning.
   -Det var värre än statens statistik vi läst och berättelserna vi hört.
   -Vi intervjuade lokala myndighets kontakter.

4. De lokala och vi startade  tillsammans Child Safe Communities, utvecklade   
     material och nätverk med sociala myndigheter och alla som arbetar med barn i området.

5. Började undervisa om CPP och Awareness i alla kyrkor och kristna skolor och   
     organisationer.

6. Vi kopplade samman våra två nätverk. CSC och NGCh. Det ena blev en bro för   
     den andra.
     Genom att koppla med de lokala församlings planterarna så kopplade de oss till      
     skolorna i deras områden. Alltså fanns det naturligt någon som kunde följa upp   
     eventuella  lokala kontakter ute i samhället.

7.  Sedan började anmälningarna droppa in. Vi beslutar att bredda samarbete med 
      myndigheter och andra org. i landet.
     Församlingar börjar agera för barnen.
     Några ´´ledare’’ avslöjas och det blir ordentliga skakningar och varningar till den       
     religiösa och skolvärlden etc att vi backar inte när det gäller barnens rätt till trygghet.
     Idag är det ringar på vattnet.

Vi ser tillbaka på utvecklingen av CSC med tacksamhet. När kyrkor och olika verksamheter med barn blir en trygg plats. Börjar goda saker hända. En del platser där vi engagerat oss har bara varit en dörr in för att mörkret skulle avslöjas. Det har varit tufft.
Vi ber att fler barn ska återförenas med sina föräldrar. Att det ska bli bättre arbetsförhållande i Isaan så att föräldrarna väljer barnen.  

Nu har jag berättat hur Child Safe Communities kom till. Tree of Life och NGCh har arbetat hand i hand med CSC. Det pågår hela tiden, helande och upprättelse av trasiga människor. Vi uppmuntrar och peppar de som är på väg att ge upp i striden. 

Det finns så mycket mer jag kan berätta. Jag ska ge mer detaljer senare. Jag har fler solskenshistorier i bagaget. 

Vi är tacksamma för Guds trofasthet. 
Vi är tacksamma för alla hängivna nationella som har kommit in i arbetet. 
Vi är tacksamma för alla ni som stöttat projekten. 

Anna

16 maj 2018

Pingsten: Att andas den helige Ande även ......

Jag har flera underbara vänner på fb. En är Bengt Sjöberg https://www.facebook.com/bengt.sjoberg.9

Han är en stor uppmuntran för mig och många... att inte ge upp. Att han inte ger upp måste va pga att han andas den Helige Ande kraft.
Jag ber och funderar nu över min Pingst-predikan på söndag. Bengt….du inspirera mig! 

Ha en uppfriskande Pingsthelg. Andas Andens kraft... även idag. 

Pionjärhälsningar från Ingvar(Fred) i Ubon-Pakse

13 maj 2018

Set My People Free... lever vidare.

Under åren 1998-2006 undervisade Anna och Dr Kaj nykristna i Acts Church Chiang Mai. Ett enkelt kortfattat material skrevs samtidigt ner. Set my people Free som nu används i många kyrkor, speciellt i den buddisktiska världen.
                                        
 

Nu gör Anna och Lampuang en 8 veckors undervisning (3 timmar varje lördagskväll) i  Prakitikun here in Ubon.   
 
Och samtidigt jobbar Anna och Lampuang på att förnya materialet. 
                       
Det som gjorts i kärlek till Gud och människor ...... lever vidare. Det förnyas och blir till ny frisk mat till nya människor som kommer in i Guds rike.

Predika och sjung idag med perspektivet: Detta är ett LIV som ....... kommer att förnyas och förbli levande, till hjälp för många fler än du anar. 
Ingvar

08 maj 2018

Varför....mer än hur och vad

I går var jag till Svenska Ambassaden i Bangkok för att ansöka om ett nytt pass.                                                                    f
Det är mycket praktiskt som behövs när man skall gå ut med evangelium. Speciellt när man vill nå de onådda. Då finns det fler jobbiga omständigheter än vad man först trodde.

Igår tuggade jag på påståendet som Simon Sinek har:  
                                                       
Hur passar nu detta in i  min värld?
                                           
Att vara Missionsengagerad har många olika orsaker och motiv. 3 av dem är:

1. Jag vill göra något nytt, något mer inspirerande. Missions engagemanget blir då ett spännande egenvärde. Man får också en värdefull u-landserfarenhet. Hands On.

2. Jag har hittat lösningen på problemet och min modell skall fixa världen. Detta skall bli snabbt och effektivt. Världens bästa Projekt och Program skall ge transformation. 
 
Även om dessa är bra ser jag mer och mer Punkt 3.

3. Jag är Guds ambassadör. Jag är utsänd av Gud själv. Nästa resa du gör,försök att se denna verklighet: 
                     A) Folk där ute ropar:   Gud HJÄLP mig
                     B) Gud sänder dig dit som Hans ambassadör.
                     C) Och Gud kan göra långt mer än din kapacitet.

Och genom detta så ser vi hur Gud reser upp de lokala som i sin tur betjänar andra lokala.
I Missionsuppdraget är vi Guds Ambassadörer till människor i nöd... och detta multiplicerar sig vart evangeliet än kommer.   

Jag mötte inte Svenske Ambassadören i Bangkok i går, men han var säkert där. Jag mötte däremot andra som i samma Sverige Rikes anda gjorde jobbet. Jag skall få mitt pass om 2 veckor. 

  

Ingvar (Fred)