25 maj 2020

Måndags-nytt

Vi ser tillbaka på en bra helg och framåt till en spännande vecka. Min erfarenhet är att pionjär-MISSION verkligen inte är tråkigt.

I går var lovsången fantastisk. Ett är säkert: Musik är en nyckel till folkets hjärtan här i Isaan och Laos.
 Ajarn Boy predikade mycket bra om att välja Livet eller döden.                                           Khun Tan hade ett levande vittnesbörd. 

Vi sänder nu ut på fb Live varje onsdag sång, fredag kvälls lovsång och bibelstudie och söndag gudstjänst. Kolla på: https://www.facebook.com/Streams-Of-Grace-Church-Ubon-105962137720294

En del av oss går dessa dagar in i ide och syns inte till. Väntar på att tiden skall gå och myndigheterna åter skall öppna samhället så vi åter kan fungera igen, som förr.

En del av oss går dessa dagar in i en aktiv utveckling och uppgradering. Denna test-tiden är speciell och många saker kommer aldrig att bli som förr. Något nytt är på gång. En ny väckelse är på väg. Vi jobbar på att det glada budskapet skall tydligt nå folket som söker: i-en-tid-som-denna. Här i Ubon-Pakse behövs nu på många områden nyskapande. Inovationer på många sätt, inte minst att man hittar jobb här, så man inte måste åka till Bangkok, Pattaya ++

Man lär sig mycket på livets höjdpunkter. På våra härliga förklaringsberg. Men man lär sig ännu mer i livets tuffa tider. Då kan vi vara ödmjuka lärjungar och se Guds mäktiga hand. Jesus manar oss: 

1. att öppna våra hjärtan för honom, så han får komma in. 
2. att komma till källan Jesus, som rinner fram i oss och ger oss ett fungerande liv  i vardagen även i prövningar. 
3. att ”….låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig….” även idag.

Att jobba på en gammal framåtanda är inte kreativ. Det finns en ny och färsk framåtanda. Det finns nya krafter, nya vingfjädrar såsom örnarna. Vi kan med ny inspiration också denna corona-veckan färdas framåt utan att ge upp.
och framför allt ..... skall jag inte ge upp med mig själv.

Hälsningar från missionfältet Ubon-Pakse genom Ingvar(Fred)
                                

18 maj 2020

Good-Better-Best


Först. Vi mår bra och vi gläds att vi dessa Coronatider bor mitt på Missions-arbets-platsen. Under många år var vi rese-missionärer i många länder i Asien, men sedan okt 2013 bor och lever vi i Ubon-Pakse som i högsta grad är ett onått område. 0,2% kristna inkl katoliker. Vi har 300 meter till Child Safe Centrat och 3 km till kyrkan. Alla vi jobbar med bor och lever runt här i på "arbetsområdet". I Coronatider, ja alltid, är det en stor fördel att leva och bo mitt i samhället man jobbar i. Även om vi samtidigt längtar att möta barn, barnbarn och alla ni kära vänner i Sverige. Som det ser ut nu är vi i Sverige augusti och september.

              Predikan talade igår till Predikanten
                      (Good-Better-Best).
Igår predikade jag över: Gör Goda Gärningar. Utvecka dina gåvor och talanger så du gör bättre …… men glöm inte det bästa, som bara JESUS kan göra. Ge NYTT LIV som flödar med det levande himmelska vattnet. Låt Guds väldiga gärningar göra oss till en ny skapelse ... i tjänst för den levande Guden. Bara han kan ta oss ur vår Lockdowns. 

Igår efter kyrkan fortsatte Guds Ord ringa i mig. Jag fick en bild/förståelse/liknelse:

I huset vi hyr för Kyrkan här i Ubon har vi haft mycket lite tryck i vattenledningarna. Och husägaren ville inte sätta in en tank+pump. Så i förra veckan åkte pastor Boy och jag till en byggfirma och köpte en vattentank och en vattenpump. Men var kan tanken och pumpen stå? Och vem kan kopplar in el och alla rör……så allt fungerar?

Vi fick tag på en duktig vatten tank + pump mästare. Han koppla ihop alla delarna så att nu har vi bra vattenflöde i hela kyrkan. Jag själv kan fixa många delar, men bara JESUS kan koppla ihop dem så allt fungerar för det Levande vattnet att flöda i Kyrka och i samhälle.

Bön: Tack JESUS för möjligheten vi alla fått att göra det GODA och utvecklas så vi kan göra BÄTTRE. Men tack JESUS att bara du kan göra det BÄSTA, bara du kan koppla ihop livet så våra liv fungerar till välsignelse för oss själva och många andra. TACK Jesus, du är vår vatten-flödes-mästare.
Ingvar(Fred) 
      

08 maj 2020

Källan i mig....

                              
Vi kan i livet göra massa rätta, goda, viktiga och 100% Bibliska saker. Men det är bra att då och då kolla: Vad är mina Prioriteringar i livet? Rättare sagt: Vem är min prioritering i livet? 

Före Corona trodde vi att vi hade allt under kontroll, men nu ”skakar” många levnadsmönster och fina traditioner som vi byggt upp. Hur skall vi nu kunna leva bra? Många säger; Vi skall inte ställa in. Vi skall ”ställa-om”. Ordet som återkommer är RESET. Bibel varnar oss också för att inte gräva ”usla” brunnar.

I morse vaknade jag med en stark ”maning” att idag låta källan Jesus i mig flöda ut och ner till människor. Gud säger; ”Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga: "Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt”. (Jes 12)

I fjol hade Sverige en fantastisk konferns sommar. Jag blev välsignad hur Guds Ord gick ut i många underbara konferenser .... och bryggmöten. Jag älskar konferenser och härliga möten. Men de får inte bli som uppdämda dammar i en flod.

Här vid Mekongfloden byggs nu speciellt i Kina och i Laos många dammar för att kunna sälja El-ström. Flödet i den stora Mekongfloden minskar då dramatiskt under sommartiden. Och under regntiden släpper man ut för mycket vatten så inte dammarna skall brista. Och i allt detta lider jordbruket.


Jesus säger ”Om ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Joh 4.

Jesus i mig är en rinnande flod med levande vatten som kommer i rätt tid i rätt proportioner. Den strömmen kan vi inte bygga in i små sjöar/dammar. Försöker vi, skapar vi en religion. Ja vi skapar slaveri och lidande för andra.

Nu skakar mycket i samhället … som kan skaka. Mycket i samhället måste nu förändras. Det är bara Guds Rike som inte kan skaka.

Så kära vänner nu bygger vi Guds rike där Kyrka och Mission är en ström av levande vatten från Gud i oss till andra där ute och där nere som törstar efter det levande vattnet.

2 sanningar:
1) Gud har att ge. När vi ger ger ut levande vatten … blir vi inte tomma för Gud fyller alltid på mer levande vatten där-in-ifrån.

2) Levande vatten. När vi släpper det levande vattnet lös …. rinner det alltid neråt till de mest behövande. Det är bara fontäner och solen som kan lyfta upp vatten.

Dessa dagar ….. låt oss ha Jesus i centrum så Hans levande vattnet rinner i oss, ner till de som bäst behöver Guds berörande.

Också i Kyrka och Mission måste JESUS i oss va i centrum. Och då kan vi vittna om vad Jesus gör. Endast då kommer vi igenom denna Crona-test STARKARE.

Ingvar (Fred) 
       
                Ja ,vattnet slingrar sig fram för att nå de lägs belägna områdena.

04 maj 2020

Födelsedagsgåvan till Child Safes arbete

Inga-Maj Krusell informerade idag att ytterligare 8.700 kr har kommit in till Child Safe arbete. Så nu är siffran 21.620 kr.

Tack kära ni alla.

Pengarna kommer till mycket stor nytta just nu i arbetet pga att barn/ungdomar har det mycket jobbigt. 

Ingvar (Fred)

03 maj 2020

TACK....

..... kära ni alla för uppvakning på min födelsedag med alla era Grattis hälsningar, förböner och ert stöd till            Child Safes arbete med 12.920 Kr
                och till pionjärarbetet Streams of Grace med 13.050 Kr

Dessa "2 ben" går helhjärtat framåt mitt-in-i-samhället här i Ubon-Pakse bland de mest utsatta och behövande. 

Ha en fin helg och vecka ..... smittad av Guds kärlek.
Ingvar (Fred)