30 januari 2023

Hjärtat på rätta stället.


Måste berätta att i onsdags hade vi ett bra Styrelsemöte. Vi var 10-pers som samtalade och såg en posiitiv utveckling. Vi gläds att det inte bara är Anna och jag som har visioner för framåt.

Mitt under sammanträdet .....ringde en tonåring från en skola, som sa :'' Just nu är en tjej i hans klass på väg att bli pressad att följa med en man, han erbjuder henne 3000 baht men hon står bara och skakar. Läraren har inte kommit än, snälla kom och rädda henne.''

3-4 lämnade sammanträdet och åkte för att hjälpa tjejen och mamman för att dra upp en handlingsplan. Nästa dag behövde de gå till Polisen och göra en GD. Ge en Info att något fel pågår. Mamman och vår personal hjälpte varandra och ..... nu pågår en process att skydda tjejen.

Det hela är hemskt men att personalen kände så stark medkänsla, att de ...... lämnade den trevliga gemenskapen och viktiga sammanträdet där inne för att omedelbart åka ut till den tuffa verkligheten där ute, mitt i samhället ...  talar om en stor medömkan för alla tjejer i nöd.

En verkliget nu är också att när barnen och tonåringarna får förebyggande undervisning så ser de och vill agera för att hjälpa sina kompisar. Då ställer vi förstås också upp. Detta är inte Pons barn men är barnvakt åt en ung mamma, samtidigt som hon själv gör sin läxa. Bilden är enormt talande.


Arbetet här går framåt och just nu omformas vissa delar för att bättre passa in i dagens värld. Vi ser tydligt att även för de fattiga är det bäst när:

  • Barnen kommer till våra barnaktiviteter. De behöver stöd. 
  • Barnen kan gå i skolan tills de är åtminstone 18 år. Då har de en insikt och mognad att själva ta bra beslut.'Och inte minst: 
  • Barnen hjälper varandra. 

Tack att ni står med oss i kampen för de utsatta.

Välkommen ni som kan komma med och sponsra CHILD SAFE under 2023. Vi behöver fler sponsorer..... så vi kan göra mer. Kontakta mig eller Eva Svantesson Bleket.  

Hälsningar från Isaan och Laos genom.

Ingvar(Fred) och Anna
13 januari 2023

Nycklar 2023 för onådda folk

Under jan 2023 har jag fått flera frågor om hur man skall nå de onådda?

Hur kan kyrkorna i Ubon-Pakse växa snabbare?

Vi har sett 4 nycklar:

Nyckel 1. Gå ut till folket där de är mitt i samhället. Jesus gjorde det. 

Nyckel 2. Kom in. Välkommen som du är. Du duger bland oss. 

Nyckel 3. Det finns Nåd och Frid för alla. 

Nyckel 4. Kom, utan att bli frustrerad. Barn kan lätt komma men .... känner de att de inte är trodda.... går de iväg sårade.

Nu kör vi 2023 med dessa 4 nycklar.

Vi har underbara människor här som ... brinner med oss i dessa 4 nycklar.

---

I sommar runt 20e juni 2023 och höst fram mot 10 september kommer Anna och jag va 3-4 månader i Sv. Vill ni bo i vårt hus under denna tid: Most welcome. 

Guds frid

Ingav (Fred) Fredriksson
12 januari 2023

2023

Tack kära vänner för er delaktighet i arbetet här. Vi gläds för utvecklingen, men .... måste också gång på gång uttala tydligt 

Nr 1. Vi är med folket där ute, mitt i samhället.

Nr 2, Vi hjälper folk som kommer in i kyrka, Child Safe ++

Och Nr 3 Vi har en tydlig administration. 

Många arbeten med diden kan lätt bli att med satsar på institutionerna.

Nu under Jul och nyhår har vi verkligen satsar på att nå ut.